Jane's Børnehus

- Privat pasningsordning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Sygdom:

Hvis barnet viser tegn på sygdom, feber, diarre, opkast, forkølelse med synlig utilpashed, øjenbetændelse, almindelige børnesygdomme kan det ikke komme i Janes Børnehus. Det er både af hensyn til det syge barn, men også i forhold til smittefare overfor de andre børn.
Giv barnet tid til at blive ordentlig frisk, da et svagt immunforsvar er mere modtageligt for ny sygdom.
Hvis barnet har brug for smertestillende medicin er det ikke frisk nok til at være afsted.
I tilfælde af børn med kronisk sygdom må jeg gerne give medicin – dog skal jeg have skriftlig vejledning fra lægen i brugen af medicinen, samt tydelig navn og dosis.
Barnet er rask nok, når det kan følge den daglige rytme – både ude og inde.


Hvis jeg bliver syg er der ingen pasning. Ved akut opstået sygdom og aftalte lægebesøg bruger jeg en vikar, som er godkendt af kommunen.