Jane's Børnehus

- Privat pasningsordning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Forsikring:

Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, er det jeres egen ansvars- og ulykkesforsikring, der skal dække. Jeg er forsikret mod skader med en erhvervsansvarsforsikring.