Jane's Børnehus

- Privat børnepasning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Pris:

Beløb: 8300 kr. pr. måned
Reg. Nr. 1917 Konto nr. 3755607370
Konto i Nordea bank
Betaling sker månedsvis forud.
Beløbet skal være til disposition senest 1. bankdag i måneden.
Husk at skrive barnets navn på overførslen.


Tilskud:

Kommunen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning. (§80 i dagtilbudsloven).
Forældrene søger tilskuddet hos deres bopæls kommune. Denne ansøgning revideres hvert år i december, idet kommunens satser reguleres hvert år gældende fra 1. januar.
Min betaling reguleres tilsvarende hvert år til den 1. januar.
Tilskuddet er forskelligt for kommunerne og udgør max 75% af prisen.
Satsen er pr. 1. januar 2017 for 0-2 årige:

Skanderborg kommune 6068 kr.
Århus kommune op til 6557 kr.
Odder kommune op til 7841 kr.
Horsens kommune 5715 kr.

Der er mulighed for søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads eller deltidsplads i Janes Børnehus.

Der betales alle årets 12 måneder.