Jane's Børnehus

- Privat børnepasning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Pris:

Beløb: 8500 kr. pr. måned
Reg. Nr. 1917 Konto nr. 3755607370
Konto i Nordea bank
Betaling sker månedsvis forud.
Beløbet skal være til disposition senest 1. bankdag i måneden.
Husk at skrive barnets navn på overførslen.


Tilskud:

Kommunen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning. (§80 i dagtilbudsloven).
Forældrene søger tilskuddet hos deres bopæls kommune. Denne ansøgning revideres hvert år i december, idet kommunens satser reguleres hvert år gældende fra 1. januar.
Min betaling reguleres tilsvarende hvert år til den 1. januar.
Tilskuddet er forskelligt for kommunerne og udgør max 75% af prisen.
Satsen er pr. 1. januar 2020 for 0-2 årige:

Skanderborg kommune 6200 kr. – Egenbetaling 2300 kr.
Århus kommune op til 5981 kr. – Egenbetaling 2519 kr.
Odder kommune op til 5997 kr. – Egenbetaling 2503 kr.
Horsens kommune 5991 kr. – Egenbetaling 2509 kr.

Der er mulighed for søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads eller deltidsplads i Janes Børnehus.

Der betales alle årets 12 måneder.