Jane's Børnehus

- Privat pasningsordning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Hvem er jeg?

Jeg hedder Jane Wenneberg og bor i Virring sammen med min mand Jan Wenneberg. Sammen har vi tre voksne børn, som er flyttet hjemmefra.

Jeg har altid beskæftiget mig med børn – ung pige i huset, medhjælper i børnehave og vuggestue og sidenhen kommunal dagplejer. Efter 12 år som dagplejer ønskede jeg at få mere faglig viden og tog derfor en uddannelse til Outdoor pædagog. Siden jeg blev færdig i 2012, har jeg arbejdet i Stjær-Storring Børnehus (vuggestue+børnehave).

Mine mange års arbejde indenfor det pædagogiske område og min uddannelse har givet mig stor erfaring og viden om børns trivsel og udvikling, om forældresamarbejde osv.

Det har gjort mig bevidst om, hvor stor betydning det har for et barn, at det får det optimale pasningstilbud, hvor der er tryghed, nærvær og individuelle udfordringer.

Dette er hvad jeg tilbyder i min private pasningsordning.