Jane's Børnehus

- Privat pasningsordning ved Jane Wenneberg, Gadebakken 29, Virring, 8660 Skanderborg.
Header Image 1

Privat pasningsordning

Janes Børnehus er en privat pasningsordning for max 5 børn i alderen 0-6 år.
Lovgrundlaget er Kapitel 15 i Dagtilbudsloven:
”§80. stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.”
Det er forældrene, som modtager tilskuddet fra kommunen og således betaler det fulde beløb til Janes Børnehus.
Forældrene tegner kontrakt med Janes Børnehus.
”§81. stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.”